Love Plus Bright Of Love

15 กุมภาพันธ์ 2015 9:15 - 11:45 อาคาร เจเจ มอลล์ ชั้น 6, อาคาร เดอะพลาซ่า ชั้น 5

http://www.hopeofbangkok.com/hope-revival-camp-2014-2/

คริสตมาสคืนความสุข

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดย ดร.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาลฯ จัดงาน \"คริสต์มาสคืนความสุข\" วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ สุขุมวิท ในงานมีนักธุรกิจ ดารา นักแสดง และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงานกว่า 350 คน

More
http://www.hopeofbangkok.com/hope-revival-camp-2014/

Hope Revival Camp 2014

บรรยากาศค่ายความหวังฟื้นฟู ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคมที่ผานมา

More

A KINGDOM SPIRIT CHURCH คริสตจักรที่อยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้า

HOPE REVIVAL 5-8 ธค. 2014 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น

http://www.hopeofbangkok.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81/

Super Vision 2020

Super Vision 2020 100,000 คน พระนิเวศน์ 10,000 ที่นั่ง เปิดคริสตจักรทุกตำบล 7,000 ตำบล เปิดคริสตจักรทั่วโลก เป็นพรต่อสังคมและประเทศชาติ

More

ประมวลภาพคอนเสิร์ตการกุศล Power of Praise #Special by Hillsong College

ประมวลภาพคอนเสิร์ตการกุศล \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Power of Praise #Special by Hillsong College\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" กับประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของชาวความหวัง ที่ผู้คนล้นหลามเดินทางมาด้วยความตื่นเต้น และเฝ้ารอคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างร้อนรน History of Hope Church about people Amazing and waiting anxiously #HillsongCollege #powerofPraise2014 #Hopeofbangkokchurch

  • #
  • #
  • #
  • #
  • mailto:topastorpn@gmail.com
  • #
  • #
  • http://www.hopeofbangkok.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/

pastor-message2014

สวัสดีครับพี่น้องความหวังฯทุกท่าน

ผมมีความชื่นชมยินดีที่ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องอีกครั้งหนึ่งใน “ค่ายความรักผูกพัน 2014” ที่ผ่านมา ค่ายความรักผูกพัน คือ สุดยอดค่ายในครอบครัวความหวังของเราตลอดเรื่อยมา ซึ่งปีนี้ก็นับเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 แล้วที่พวกเราชาวความหวังได้มาร่วมสามัคคีธรรมกันกับพระเจ้า และกับพี่น้อง ค่ายความรักผูกพัน 2014 นี้ มีชื่อหัวข้อว่า “คริสตจักรที่เกินขีดจำกัด” (A Church Beyond Limits) ซึ่งในพระธรรม 2 คร.10:15-17 ได้กล่าวถึงงานรับใช้ที่ก้าวหน้าและเกินขีดจำกัด ซึ่ง อ.เปาโล มิได้โอ้อวดการงานที่ตนเองได้กระทำ แต่ได้โอ้อวดองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงช่วยให้คริสตจักรขยายออกไปอย่างเกินขอบเขต ความเชื่อในพระเจ้าที่ไม่จำกัด และการไม่มองความจำกัดของตนเอง ความจำกัดของสภาพแวดล้อม ทรัพยากร ฯลฯ ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ อีกประการหนึ่ง การที่เราจะเป็นคน “เกินขีดจำกัด” ได้นั้น ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ และมีความเชื่อ โดยตระหนักเสมอว่า “สุดเหยียดกำลังของมนุษย์ คือ โอกาสของพระเจ้า” ค่ายฯ ในแต่ละปีเต็มด้วยพระพร คำพยานชีวิต และประสบการณ์ ทิศทางใหม่ๆ ในชีวิตส่วนตัว การงาน การเรียน การรับใช้ ที่พระเจ้าตรัสกับเราแต่ละคนอย่างเจาะจง เชื่อว่าทุกท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างเจาะจงในทิศทางชีวิตของท่าน และในคืนหนึ่งที่เราต่างมีประสบการณ์ร่วมกัน คือ การถวายที่เกินขีดจำกัด เพื่อพระนิเวศของพระองค์ ซึ่งเชื่อว่ากลับจากค่ายฯ เราจะได้ยินคำพยานมากมายที่พระเจ้าทรงตอบแทนและดูแลท่าน รวมทั้งในครัวเรือนของท่านด้วยครับ

ขอให้พี่น้องคนความหวังทุกท่าน เป็นคนที่มีความเชื่อ และความสามารถที่เกินขีดจำกัด เพื่อทำให้คริสตจักรและงานของพระองค์ขยายขอบเขตออกไปอย่างเหลือเชื่อในหมู่บ้านตำบล อำเภอ จังหวัดของท่าน และขอให้ทุกท่านเป็นคนที่ทำอะไร “สุดขีด” โดยไม่มีคำว่า “จำกัด” อีกต่อไปเลยครับ

ด้วยความปรารถนาดี

อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

ศิษยาภิบาลคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ และคริสตจักรในเครือความหวังDrag to share