http://www.hopeofbangkok.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87/

ประมวลภาพ คริสตจักรแห่งการให้ Giving church

More
http://www.hopeofbangkok.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%88-%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89/

วิดีโอสัมมนา BC110 คริสตจักรแห่งการให้

More
http://www.hopeofbangkok.com/a-church-beyond-limits-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%94/

ประมวลภาพค่ายความรักผูกพัน A Church Beyond Limits 2014

More
http://www.hopeofbangkok.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1/

คำคมแห่งความหวัง

More

Super Vision 2020

Super Vision 2020 100,000 คน พระนิเวศน์ 10,000 ที่นั่ง เปิดคริสตจักรทุกตำบล 7,000 ตำบล เปิดคริสตจักรทั่วโลก เป็นพรต่อสังคมและประเทศชาติ

http://www.hopeofbangkok.com/teaser-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab/

ชม Teaser วิทยากรคริสตจักรความหวัง

More
 • #
 • #
 • #
 • #
 • mailto:topastorpn@gmail.com
 • #
 • #
 • http://www.hopeofbangkok.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/

pastor-message2014

สวัสดีครับพี่น้องความหวังฯทุกท่าน

ผมมีความชื่นชมยินดีที่ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องอีกครั้งหนึ่งใน “ค่ายความรักผูกพัน 2014” ที่ผ่านมา ค่ายความรักผูกพัน คือ สุดยอดค่ายในครอบครัวความหวังของเราตลอดเรื่อยมา ซึ่งปีนี้ก็นับเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 แล้วที่พวกเราชาวความหวังได้มาร่วมสามัคคีธรรมกันกับพระเจ้า และกับพี่น้อง ค่ายความรักผูกพัน 2014 นี้ มีชื่อหัวข้อว่า “คริสตจักรที่เกินขีดจำกัด” (A Church Beyond Limits) ซึ่งในพระธรรม 2 คร.10:15-17 ได้กล่าวถึงงานรับใช้ที่ก้าวหน้าและเกินขีดจำกัด ซึ่ง อ.เปาโล มิได้โอ้อวดการงานที่ตนเองได้กระทำ แต่ได้โอ้อวดองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงช่วยให้คริสตจักรขยายออกไปอย่างเกินขอบเขต ความเชื่อในพระเจ้าที่ไม่จำกัด และการไม่มองความจำกัดของตนเอง ความจำกัดของสภาพแวดล้อม ทรัพยากร ฯลฯ ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ อีกประการหนึ่ง การที่เราจะเป็นคน “เกินขีดจำกัด” ได้นั้น ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ และมีความเชื่อ โดยตระหนักเสมอว่า “สุดเหยียดกำลังของมนุษย์ คือ โอกาสของพระเจ้า” ค่ายฯ ในแต่ละปีเต็มด้วยพระพร คำพยานชีวิต และประสบการณ์ ทิศทางใหม่ๆ ในชีวิตส่วนตัว การงาน การเรียน การรับใช้ ที่พระเจ้าตรัสกับเราแต่ละคนอย่างเจาะจง เชื่อว่าทุกท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างเจาะจงในทิศทางชีวิตของท่าน และในคืนหนึ่งที่เราต่างมีประสบการณ์ร่วมกัน คือ การถวายที่เกินขีดจำกัด เพื่อพระนิเวศของพระองค์ ซึ่งเชื่อว่ากลับจากค่ายฯ เราจะได้ยินคำพยานมากมายที่พระเจ้าทรงตอบแทนและดูแลท่าน รวมทั้งในครัวเรือนของท่านด้วยครับ

ขอให้พี่น้องคนความหวังทุกท่าน เป็นคนที่มีความเชื่อ และความสามารถที่เกินขีดจำกัด เพื่อทำให้คริสตจักรและงานของพระองค์ขยายขอบเขตออกไปอย่างเหลือเชื่อในหมู่บ้านตำบล อำเภอ จังหวัดของท่าน และขอให้ทุกท่านเป็นคนที่ทำอะไร “สุดขีด” โดยไม่มีคำว่า “จำกัด” อีกต่อไปเลยครับ

ด้วยความปรารถนาดี

อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

ศิษยาภิบาลคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ และคริสตจักรในเครือความหวัง

 • Lady First 2014

  4 weeks ago

  คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯและมูลนิธิความ กรุงเทพฯจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา

  More
 • ผลการประกวดภาพถ่าย “เป็นยิ่งกว่าเพื่อน Beyond Friend”

  3 weeks ago

  ผลการประกวดภาพถ่ายเพื่อนซี้ งาน Friends Day 2014 หัวข้อ “เป็นยิ่งกว่าเพื่อน Beyond Friend” ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และ

  MoreDrag to share
Powered by WishList Member - Membership Site Software